Login to our Extranet

Operativa nyckeltal

Resultat och lönsamhet

 2013   2012  2011 2010 2009 2008
EBITDA 219.4 236.7 209.1 144.9 51.4 159.9
EBITDA-marginal, % 8.3 10.4 10.5 8.6 4.9 12.6
Rörelseresultat 170.2 192.7 167.0 106.7 33.3 142.0
Rörelsemarginal, % 6.4 8.5 8.3 6.3 3.2 11.2
Avkastning på operativt kapital, % 14.2 17.9 18.2 14.1 5.1 22.4
Nettoskuld/EBITDA, ggr 2.6 2.3 1.8 2.7 2.1 0.9

Operativt kassaflöde

   
Rörelseresultat (EBIT) 170.2 192.7 167.0 106.7 33.3 142.0
Icke kassaflödespåverkande poster 35.0 48.0 45.5 20.1 10.6 24.1

Rörelsekapitalförändringar

50.1 -24.7 -78.9 40.5 98.3 -30.3
Investeringar (netto) -28.6 -34.1 -20.8 -14.2 -20.5 -20.7
Operativt kassaflöde 226.7 181.9 112.8 153.1 121.7 115.1
   

Operativt kassaflöde/rörelseresultat, %

133.2 94.4 67.5 143.5 365.5 81.1

Aktiedata

   

Antal aktier per bokslutsdagen

11,715,340 11,715,340 11,715,340 11,715,340 11,715,340 11,715,340
Genomsnittligt antal aktier under året, före utspädning 11,715,340 11,715,340 11,715,340 11,715,340 11,715,340 11,715,340

Genomsnittligt antal aktier under året, efter utspädning

11,746,765 11,715,340 11,715,340 11,715,340 11,715,340 11,715,340
Eget kapital per aktie, före utspädning, SEK 52.90 51.32 47.53 42.52 43.93 45.16
Eget kapital per aktie, efter utspädning, SEK 52.76 51.32 47.53 42.52 43.93 45.16
Vinst per aktie, före utspädning, SEK 5.95 10.06 7.41 1.80 1.25 7.90
Vinst per aktie, efter utspädning, SEK 5.93 10.06 7.41 1.80 1.25 7.90

Anställda

   
Medelantal anställda 1,924 1,613 1,434 1,309 672 710