Dopravníky třísek a špon

Dopravníky se segmentovým ocelovým pásem

TL4 a TL6 jsou vhodné pro dopravu špon, třísek, drátěnky a kovového odpadu.

Zobrazit více
Dopravník kovových špon

Lamelový ocelový dopravník pro dopravu větších množství dlouhého a objemného kovového materiálu a kovového šrotu.

Zobrazit více
Redler pro dopravu kovových špon

TRS2 a TRS3 pro vertikální a horiozontální dopravu krátkých špon a třísek.

Zobrazit více
Dopravník magnetických špon a třísek

Vhodný pro dopravu malých kovových částic, například špon z odjehlování.

Zobrazit více