ArtNo 70324000

Tilbehør til disse modellene

Røykavsug

Mobilt avsug for oppfanging av røyk direkte ved kilden

Les mer