ArtNo 12400845

Tilbehør til disse modellene

OMF 1000-2

FibreDrain ™ oljetåke oppsamler for kontinuerlig drift.

ReadMore
OSF 1000

FibreDrain™ oil smoke collector for continuous operation.

ReadMore
OSF 1000 FC

FibreDrain ™ oljerøyk oppsamler for kontinuerlig drift

ReadMore
OSF 1000-2

FibreDrain ™ oljerøyk oppsamler for kontinuerlig drift

ReadMore