Verktøybasert utsugssett

Støvavsug ved kilden er den mest effektive metoden for å fange opp støv ved sliping, pussing og saging.

Nederman festesett for håndverktøy fjerner støv svært effektivt under sliping, pussing og saging. Disse operasjonene skaper store mengder støv. Svevestøv og fine partikler kan være farlig for menneskers helse, og bør trekkes ut ved kilden før det når pustesonen. Brukeren skal alltid være beskyttet mot å puste inn støv. Verktøyavsug gir effektivt utsug, og sikrer også utmerket bevegelsesfrihet og fleksibilitet. Nederman festesett kan kobles til både elektrisk verktøy og trykkluftverktøy.

  • Støv som opprettes fanges ved kilden
  • Høy synlighet mens du arbeider
  • Holder arbeidsplassen ren
  • Stort utvalg for alle typer verktøy

Teknisk data
Sertifiseringer CE
Tilleggsfordeler 180-230 mm

ArtNo: 40403212

Festesett 115-150 mm med børste

ArtNo: 40403214

Festesett sveisepistol

ArtNo: 40403330