Nedermans Knowledge Center med insikter och nyheter

Kunskap som utvecklar din verksamhet!

Det är här vi samlar vår kunskap och delar med oss av lärdomar som hjälper dig effektivisera din verksamhet. Besök den här sidan ofta!

Filtrera:

Ett gyllene tillfälle för Schalins

2017-05-31

Schalins hade problem oren luft på grund av oljedimma, samt att guldstoft fastnade i ventilationskanalerna och därmed inte kunde återföras till processen. Till följd av detta var arbetsmiljön ohälsosam. Anställda riskerade att utveckla allergier och företaget riskerade sämre vinst. För att förbättra arbetsmiljön och minska underhållskostnaderna, valde Schalins att installera Nedermans Filtac OSF 2000 filter med partikelfälla för guldstoft.

Förbättra luftkvalitet och energieffektivitet med Nedermans ledade utsugsarmar som erbjuder optimal utsugseffektivitet.

2017-04-04

Hur skapar man en ren och säker laboratoriemiljö med hjälp av justerbara utsugsarmar? Utsug är ett av Nedermans specialistområden. I samarbete med tekniska universitetet i Köpenhamn, har Nederman publicerat en teknisk rapport som beskriver hur korsdrag, huvposition, operatörens kropp, osv. påverkar utsugseffektiviteten. Dokumentet ger även rekommendationer hur utsugssystem kan optimeras för hög effektivitet med låg energiförbrukning.

Minimum Quantity Lubrication (MQL) sätter en ny standard för processluftrening för metallbearbetningsprocesser

2017-01-16

MQL är en lösning som minskar förbrukningen av olja och vatten i metallbearbetningsprocesser och ger avsevärda kostnadsbesparingar. I samband med högre produktionstakt och att volymen av metallbearbetning har ökat, har även användningen av skärvätskor och kylvätskor ökat. Underhållet av skärvätska kan bli mycket dyrt. MQL kan tillämpas för att göra stora kostnadsbesparingar och minska miljöpåverkan genom att minska förbrukningen av olja och vatten.

Kvartsdamm – hälsoriskerna och hur du identifierar symptomen

2016-12-18

Inandning av damm som innehåller kvartspartiklar är en hälsofara som bl.a. kan leda till den dödliga lungsjukdomen silikos, s.k. ”stendammslunga”. Exempel där kvartsdamm förekommer är bl.a. mineralutvinning, sand-, grus-, och bergshantering, gjuterier, asfaltverk, färg-, plast- och limtillverkning, samt stål- och metallhantering. Symptomen för silikos är bland annat hosta, feber, andnöd och cyanosis (blåaktig hud).