Handhållen radiosändare GHz

ArtNo 20376725

Radiosändare hand. OBS! Fungerar endast med motagare i GHz versionen: 20376724

Tillbehör för dessa modeller

Magna Rail Green

High quality low maintenance exhaust removal system

ReadMore
Magna Stack

System för avgasutsug för räddningsfordon med vertikala avgasrör

ReadMore
Magna Track HS

System för avgasutsug för räddningsstationer med hög frekvens/höghastighetsutryckningar

ReadMore
Magna Track LS

System för avgasutsug för räddningsstationer med färre utryckningar

ReadMore
Magna Track S

System för avgasutsug för räddningsstationer med normal frekvens/utryckningshastighet

ReadMore
Magna Track ST

System för avgasutsug för räddningsstationer med färre utryckningar

ReadMore
MagnaRail

System för avgasutsug för räddningsstationer med högsta operativa krav

ReadMore
Pneumatiskt skensystem (PRS)

System för avgasutsug för räddningsstationer

ReadMore
Pneumatiskt Track System (PTS)

System för avgasutsug för räddningsstationer

ReadMore
System för Vertikalt stående avgasrör, för utryckningsfordon

System för avgasutsug för räddningsfordon

ReadMore