System för Vertikalt stående avgasrör, för utryckningsfordon

System för avgasutsug för räddningsfordon

Vertical Stack är ett helautomatiskt avgasutsugssystem för fordon med toppavgasrör. Fordonet backar antingen in till parkeringsplatsen eller kör igenom. Utsugsenheten är utformad som en skena med en tratt i en eller båda ändar. Tratten leder en adapter, monterad på avgasröret, in i skenan. Glidupphängning ger automatisk sidledspositionering av skenan.

Kapacitet - ett fordon per system.
Normal utfartshastighet: upp till 10 km/h, 5 mph.
För befintliga eller nya brandstationer . För inbackning eller genomfart av fordon.

Valfri automatisk start/stopp-enhet som erbjuder:
-Praktisk kontroll av start/stopp för fläkt.
-Säker kontroll av luftkvaliteten (ventilationen startar automatiskt när fordonets motor startas).
-Enkel Programmering.

ALU 250 2,5 m skena

ArtNo: 20815064

ALU 250 5,0 m skena

ArtNo: 20815164

Skarvprofil ALU150 sats

ArtNo: 20373413

Skarvprofil ALU250 sats

ArtNo: 20373414

Upphängningskit

ArtNo: 20815264

Tratt ALU 150 smst

ArtNo: 20816164

Tratt ALU 150, komplett

ArtNo: 20815364

Ändanslutning ALU 150 med slang

ArtNo: 20816264

Ändanslutning ALU 250 med slang

ArtNo: 20815464

Toppanslutning

ArtNo: 20815564

Adapter Stående avgasrör 5"

ArtNo: 20815664

Adapter Stående avgasrör 6"

ArtNo: 20815764

Adapter Stående avgasrör 7"

ArtNo: 20815864

Tillbehör för denna produkt 3

Radiosändare fordon GHz
ArtNo: 20376723

Radiosändare fordon GHz. OBS! Fungerar endast med motagare i GHz versionen: 20376724

Radiomottagare GHz
ArtNo: 20376724

Mottagare GHz. OBS! Fungerar endast med sändare i GHz versionen: 20376723 & 20376725

Handhållen radiosändare GHz
ArtNo: 20376725

Radiosändare hand. OBS! Fungerar endast med motagare i GHz versionen: 20376724