Utsugskit On tool

Utsug vid källan är den mest effektiva metoden för att fånga damm vid slipning och skärning.

Nederman tillbehörskit för handhållna verktyg, tar bort damm mycket effektivt under slipning och kapning. Dessa operationer skapar stora mängder damm. Luftburet damm och fina partiklar kan vara farliga för människors hälsa och bör tas om hand vid källan innan den når andningszonen. Operatören bör alltid skyddas från inandning av damm. On-tool utsug ger effektivt utsug och ger även utmärkt rörelsefrihet och flexibilitet för operatören. Nedermans tillbehörskit kan fästas på både elektriska och tryckluftsverktyg.

  • Allt damm som bildas fångas vid källan
  • Hög synlighet under arbetet
  • Gör det enklare att hålla din arbetsplats ren
  • Omfattande sortiment för alla typer av verktyg

Teknisk data
Cerifikat CE
Tilläggskåpa 180-230 mm

ArtNo: 40403212

Kåpsats 115-150 mm med borst

ArtNo: 40403214

Kåpsats universal svetsrobot pistol

ArtNo: 40403330