Použití souborů cookie

Používání souborů cookie společností Nederman

Soubory cookie jsou malé soubory, které web nebo poskytovatel služeb ukládá na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím webového prohlížeče (pokud to povolíte). Umožňují webům či poskytovatelům služeb rozpoznat váš prohlížeč se zachycením a zapamatováním určitých informací. Podle švédského zákona Electronic Communications Act, jenž který vstoupil v platnost 25. července 2003, musí být všichni návštěvníci webových stránek se soubory cookie o této skutečnosti informováni, obeznámeni s účelem jejich použití a způsobem, jakým jejich ukládání zamezit.

Soubory cookie používáme k sestavování souhrnných údajů o návštěvnosti a interakcích na webu, abychom mohli do budoucna nabízet lepší uživatelské prostředí a nástroje. Klepnutím sem vyhledáte na Google informace o správě souborů cookie.

Veškeré informace, jež od vás shromažďujeme, mohou být použity jedním z následujících způsobů:

  • Pomohou nám přizpůsobit se vaší práci a lépe reagovat na vaše individuální potřeby
  • Slouží k vylepšování našich stránek – neustále usilujeme o zlepšování nabídky svých webových stránek na základě informací a zpětné vazby, kterou od vás dostáváme
  • Vedou ke zdokonalování služeb zákazníkům – vaše informace nám pomáhají účinněji reagovat na požadavky zákaznických služeb a potřeby podpory
  • Umožňují organizovat soutěže, propagační akce, průzkumy či jiné webové funkce
  • Využíváme je k odesílání pravidelných e-mailů

E-mailové adresy

E-mailová adresa, kterou zadáte při zpracovávání objednávky, bude použita pouze k zasílání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky.

Poznámka: Přijímání dalších e-mailů můžete kdykoli odhlásit, podrobné pokyny ke zrušení registrace uvedeme v dolní části každého e-mailu.

Zveřejňujeme nějaké informace třetím stranám?

Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, neobchodujeme s nimi ani je jinak neposkytujeme třetím stranám. Tato zásada nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, jež nám pomáhají provozovat naše webové stránky, organizují naše podnikání nebo vám poskytují služby, pokud jen tyto strany souhlasí s uchováváním těchto informací jako důvěrných. Vaše informace můžeme také zveřejnit, shledáme-li takový krok jako náležitý k dodržování zákonů, prosazování zásad našeho webu nebo k ochraně našich či jiných práv, majetku a bezpečnosti. Informace o návštěvnících nemající charakter osobních identifikačních údajů však mohou být poskytovány jiným stranám za účelem marketingu, reklamy či jiných způsobů využití.

Zásady ochrany osobních údajů získaných pouze online

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pouze pro informace shromážděné prostřednictvím našeho webu a nikoli pro informace získané offline.

Váš souhlas

Používáním našeho webu vyjadřujete souhlas se zásadami ochrany osobních údajů těchto webových stránek.

Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Jestliže se rozhodneme naše zásady ochrany osobních údajů změnit, zveřejníme změny na této stránce.

Kontakt

Budete-li mít k obsahu zásad stránek nějaké dotazy či pochybnosti, můžete kontaktovat oddělení pro marketing a komunikaci. Kontaktní informace naleznete v části Podmínky a ujednání služby

Google Analytics

Google Analytics je webový analytický nástroj, jenž společnosti Nederman pomáhá porozumět chování návštěvníků na jejích webových stránkách. Umožňuje nám zobrazit nejrůznější zprávy o využívání našeho webu návštěvníky, abychom jej mohli dále vylepšovat. Nástroj Google Analytics shromažďuje informace anonymně. Reportuje trendy webových stránek bez identifikace jednotlivých návštěvníků. Všichni vlastníci webových stránek využívající službu Google Analytics musí mít vyhotoveny zásady ochrany osobních údajů, jež používání služby Google Analytics zřetelně uvádějí.

Soubory cookie služby Google Analytics

Podobně jako řada jiných služeb využívá i služba Google Analytics vlastní soubory cookie ke sledování využívání webu návštěvníky. Tyto soubory cookie slouží k ukládání informací, jako je čas uskutečnění návštěvy, zda byl návštěvník na webu již dříve a jaký web návštěvníka na danou stránku převedl. Prohlížeče nesdílejí vlastní soubory cookie v jiných doménách.

Použití IP adresy

Každý počítač a zařízení připojené k internetu má přiřazeno jedinečné číslo známé pod názvem IP adresa. Tato čísla jsou obvykle přiřazována v blocích odpovídajících dané zemi, takže IP adresa se často používá k identifikaci země, státu a města, z něhož se počítač k internetu připojuje. Služba Google Analytics shromažďuje IP adresy návštěvníků webových stránek a poskytují jejich majitelům přehled, z jakých míst světa návštěvníci pocházejí. Tato metoda se nazývá IP geolokace. Služba Google Analytics nepředává společnosti Nederman informace o aktuálních IP adresách. Vlastníci webových stránek využívající službu Google Analytics mají navíc možnost pomocí metody maskování IP adres ve službě Google Analytics stanovit používání pouze částí a nikoli celých IP adresa ke geolokaci. Ať už majitelé webových stránek službu Google Analytics využívají či nikoli, mají přístup k IP adresám návštěvníků svých stránek.

Osobní informace

Osobní údaje jsou informace, které vás mohou jednoznačně identifikovat, například vaše jméno, e-mailová adresa, fakturační údaje nebo jiná data, jež mohou být s těmito informacemi logicky propojena. Podmínky služby Google Analytics, jež musí všichni zákazníci služby Analytics dodržovat, zakazují sledování a shromažďování těchto informací pomocí služby Google Analytics včetně přidružování osobních informací k informacím analýzy webu.

Využívání dat služby Analytics společností Google 

Společnost Nederman kontroluje, jaké údaje umožní společnosti Google využívat. Rozhodli jsme se tato data se společností Google sdílet pomocí možností sdílení dat Google Analytics. Tyto možnosti umožňují vylepšování produktů a služeb Google. Společnost Nederman může zmíněné možnosti kdykoli změnit.

Odmítnutí služby v prohlížeči

S cílem poskytnout návštěvníkům webových stránek širší možnosti volby o způsobu shromažďování jejich dat službou Google Analytics vyvinula společnost Google doplněk prohlížeče pro odmítnutí služby Google Analytics. Tento doplněk komunikuje s JavaScriptem (ga.js) služby Google Analytics, jemuž oznamuje, že informace o návštěvě webu nemají být zasílány službě Google Analytics. Doplněk prohlížeče pro odmítnutí služby Google Analytics nezamezuje odesílání informací na samotný web či jiným službám webové analýzy.

Přečtěte si více o těchto tématech: 

Zásady ochrany osobních údajů
Právní omezení