Cívky s hadicemi na etanol

Přestavujeme platformu IIoT pro odsavače prachu

Služby Nederman Insight pro systémy FlexPAK – inteligentnější a propojené

FlexPAK je tržní označení špičkového vysokopodtlakového odsavače prachu – vždy se správnou kapacitou. Jednotky odsávají prach v širokém spektru aplikací včetně svařovacích dýmů, farmaceutického a potravinářského prachu, prachu vznikajícího broušením kompozitních i kovových materiálů, hořlavého prachu, kovových třísek apod. Zvládají také náročné a obecné čištění areálů, pracovišť a strojů.

 

Systémy FlexPAK jsou díky službám Nederman Insight nyní mnohem inteligentnější 

 

Vyvinuli jsme cloudovou IIoT* platformu navrženou speciálně pro filtrační systémy. Platforma poskytuje vizualizaci v reálném čase a monitorování výkonu systému včetně přizpůsobených řídicích panelů, upozornění a alarmů.

 

Data jsou bezpečně uložena a přístupná prostřednictvím webu či mobilních zařízení. Uživatelům umožní optimalizovat výkon systému, lépe plánovat údržbu a vytvářet přehledy o filtraci.

 

Jak vám mohou služby Nederman Insight pomoci

 

Vzdálené monitorování: Dohled na funkci filtru ze vzdáleného místa uvnitř nebo mimo prostory továrny. Pohodlný přístup k filtračnímu systému odkudkoli a kdykoli pro usnadnění informovaných a rozumných rozhodnutí.

Optimalizace výkonu: Historická filtrační data a trendy pomáhají zlepšovat výkon a minimalizovat riziko neplánovaných prostojů.

 

*Industrial Internet of Things (průmyslový internet věcí)

 

Jak to vlastně funguje

 Insight HighVac – ilustrace 

 
1       

Snímače: Snímače umístěné v systému FlexPAK monitorují klíčové výkonové parametry a funkce: intenzitu odsávání, bezpečnostní komponenty, teplotu, pokles tlaku, úroveň naplnění nádoby na prach a stlačený vzduch.

 

2

Komunikační sada: Brána bezpečným způsobem v reálném čase dodává data do cloudu Nederman Insight a umožňuje tak vzdálené monitorování systému.

 

3

Datové úložiště: Provozní data jsou bezpečně uložena v cloudu, kde jsou dostupná na vyžádání.

 

4

Řídicí panely: Příjemná vizualizace výkonu systému FlexPAK.

 

                                                                   

FlexPAK a Nederman Insight

Získáte nástroje a data nezbytná k překonávání aktuálních provozních problémů.

 Provozuschopnost 

Zajištění provozuschopnosti

Učiňte opatření dříve, než se

systém zastaví nebo omezí výkon. 

 Omezení nároků na údržbu 

Omezení neplánované údržby
Plánovaná údržba je méně
nákladná.

 Životnost

Vylepšená životnost systému

Včasné řešení poruch napomáhá

vylepšení životnosti produktu.

 

 Řízení rizik

Zlepšení bezpečnosti osob a budov

Včasná upozornění na riziko požáru a možného výbuchu

minimalizují riziko zranění a poškození majetku.

 Výkon

Sledování výkonu
Získejte cenná data
o provozu vašich filtrů

 Udržitelnost

Energetická účinnost

Systém se všemi správě fungujícími součástmi

obecně spotřebovává méně energie.

                        

 

Brána bezpečným způsobem v reálném čase dodává data do cloudu Nederman Insight a umožňuje vzdálené monitorování systému.

Brána bezpečným způsobem v reálném čase dodává data do cloudu Nederman Insight a umožňuje vzdálené monitorování systému.

Brána bezpečným způsobem v reálném čase dodává data do cloudu Nederman Insight a umožňuje vzdálené monitorování systému.

Příjemná vizualizace výkonu systému FlexPAK.

Cívky s hadicemi na etanol

Přestavujeme platformu IIoT pro odsavače prachu