Filtrace olejové mlhy

Filtrace olejové mlhy

Řešení odsávání mlhy pro vaše pracoviště 24/7

Výskyt olejové mlhy téměř vždy provází mastnota v prostředí, na vybavení i výrobcích. Moderní kovoobráběcí stroje často řídí citlivá elektronika a neplánované odstávky vyvolané kontaminací desek s tištěnými spoji způsobují omezení výroby. Manipulace s vybavením a díly pokrytými tenkou vrstvou oleje není přijatelnou pracovní praxí a rozhodně neprospívá výrobě. Odstranění olejové mlhy na pracovišti je tedy zásadním předpokladem bezpečnosti a čistoty. 

Olejová mlha ovlivňuje zdraví obsluhy strojů, narušuje výrobu a usazuje se na všech předmětech v dostupné oblasti, což způsobuje kluzkost podlah i pracovních ploch. Olejovou mlhu vytvářejí v určité míře všechny obráběcí operace. Olejová mlha je aerosol vznikající používáním oleje ke chlazení či mazání při obrábění kovů a některých plastů. Olejový kouř vytvoří kontakt oleje s horkou plochou obráběné plochy, kde se odpařuje a kondenzuje v podobě submikronových částic.  

Je známo, že dlouhodobá a opakovaná expozice ropným produktům může být škodlivá zdraví. Proto je nutné zajistit dobrou ventilaci za všech pracovních podmínek. Olejové emulze obvykle obsahují 90–95 % vody, zbytek tvoří rozpustný olej. Olejovou mlhu tvoří aerosoly oleje nebo olejových vodních emulzí. Minerální kovoobráběcí kapaliny na bázi oleje jsou známy také jako čisté řezné oleje, neboli oleje bez přísad. Emulze obvykle obsahují řadu nejmenovaných přísad. 

Robustní řešení pro vysoce účinnou filtraci vzduchu

Řešení Nederman Filtac pro filtraci olejové mlhy jsou navržena pro nepřetržitý provoz v náročných aplikacích s prouděním vzduchu. Naše unikátní technologie FibreDrain™ zajistí vynikající výkon odlučování, dlouhodobou životnost filtrů, minimalizuje celkové náklady a zajistí klid zákazníkům. K dispozici je široká škála filtrů pokrývající celé spektrum aplikací: od kapalinných a mokrých až po polomokré (MQL) a suché. 

Filtry olejové mlhy Nederman Filtac mají unikátní, speciálně upravený povrch vláken umožňující splývání zachycených kapek, jejich narůstání v průsečících vláken a nakonec gravitační vytékání z filtračního média. Tato technologie, označovaná jako FibreDrain™, zajišťuje vynikající účinnost i v nejnáročnějších podmínkách nepřetržitých provozů.

Filtry olej neabsorbují ani se jím nezanášejí. Technologie FibreDrain™ vzduch důkladně vyčistí a zajistí recyklaci a opětovné využití maximálního množství chladiva.