Odsávání prachu s nebezpečím výbuchu – hořlavý prach

Hořlavý prach

Odsávání prachu s nebezpečím výbuchu v oblasti obrábění kompozitů

Jedním z nejzávažnějších rizik způsobených prachem ve výrobním prostředí je výskyt hořlavého prachu. Při dosažení určité koncentrace prachu ve vzdušném kyslíku může dojít k výbuchu. K vyvolání exploze postačí aktivace iniciačního zdroje.

K výbuchu pak nemusí dojít v bezprostřední blízkosti. Exploze prachu se šíří z malých ohnisek od iniciačního zdroje do zbývajících prostor zařízení. V takových případech počáteční exploze rozvíří prach ve zbytku zařízení a rozptýlený prach se následně vznítí. Sekundární výbuch může být velmi silný a může vést ke zranění či usmrcení pracovníků a zničení majetku. K eliminaci mimořádné nebezpečnosti hořlavého prachu je nutné zamezit jeho akumulaci pomocí odlučovačů prachu. Společnost Nederman je předním výrobcem odlučovačů prachu s prověřenou historií kontroly prachu a zmírnění rizika vzniku požárů a výbuchů.

Výbušný prach nebo prostředí s nebezpečím výbuchu se vyskytuje na celé řadě pracovišť

Prach z většiny organických, kompozitních či syntetických materiálů a kovů může být hořlavý. Proto je nutné věnovat náležitou pozornost prevenci výbuchu prachu. Evropské společenství vydalo dvě směrnice o prostředí s nebezpečím výbuchu/hořlavým prachem (směrnice ATEX), jež vstoupily v platnost 1. července 2003 a 1. července 2006. Uplatňování těchto dvou směrnic vedlo ke zvýšené ochraně před výbuchem s následnou povinností zavedení určitých technických a organizačních opatření. Obdobně platí v Severní Americe norma NFPA

Společnost Nederman jako přední odborník na průmyslovou vzduchovou filtraci vyvíjí výrobky kompatibilní se směrnicí ATEX, jež splňují nejvyšší bezpečnostní požadavky.

Je váš odpad hořlavý?

Kompozitní prach má v mnoha ohledech podobné hořlavé vlastnosti jako prach dřevní. Podívejte na náš test několika vzorků dřevního prachu a zjistěte, co nastane při aktivaci iniciačního zdroje.