Systémy odsávání výfukových plynů vozidel pro hasičské a záchranné stanice

Odsávání výfukových plynů

Odsávání výfukových plynů vozidel uchová vaše zaměstnance, vybavení i zařízení a dobrém stavu

Obvyklé větrací a recirkulační systémy nejsou k odsávání rozptýlených dieselových zplodin dostačující. Nejúčinnější metodou zachycení a odsání výfukových plynů vozidla je zachycení přímo u jejich zdroje. Zachycení výfukových plynů zajistí bezpečnější a příjemnější pracovní prostředí.

Systémy Nederman k odsávání výfukových plynů jsou navrženy speciálně pro zásahová vozidla. Výfukové plyny se odsávají přímo na koncovce výfuku, což je jediným účinným způsobem. Dokazuje to více než 100 000 systémů Nederman k odsávání výfukových plynů instalovaných v záchranných stanicích po celém světě.
 

Odsávání je třeba použít pokaždé, kdy je třeba spustit spalovací motor vozidla v dílně. Možná si neuvědomujete, jak rychle výfukové plyny při studeném startu motoru dosáhnou v uzavřené budově toxických úrovní. Je to vlastně otázka jen několika minut. Opakovaná expozice nebezpečným a karcinogenním výfukovým plynům v nižších úrovních se může časem na zdraví strašlivě vymstít.

Bez kontroly a odsávání mohou výfukové plyny způsobit následující problémy:

 • Onemocnění zaměstnanců
 • Obtíženější údržba vybavení
 • Poškození citlivé elektroniky servisního vybavení

Pojízdné a kolejnicové systémy pro pohybující se vozidla

Systémy Nederman s vodícími dráhami či kolejnicemi slouží pro vozidla v pohybu. Představují spolehlivá ekonomická řešení s přímým zachycením a odvedením výfukových plynů od koncovky výfuku, což je jediná účinná metoda. Odsávací jednotku tvoří vozík, sací hadice a koncovka připojená k výfuku vozidla. Vozidlo táhne odsavač podél dráhy s konstantním a bezpečným odváděním výfukových plynů.

Systémy Nederman k odsávání výfukových plynů

 • Pojízdné systémy – cenově efektivní systémy typu back-in (vozidla zacouvávají) pro malé a středně velké stanice
 • Kolejnicové systémy – vysokokapacitní řešení typu drive-through (průjezdná stání za sebou) nebo back-in (viz výše) pro střední až velké stanice

Hubicové/hadicové nástavce Nederman

Pojízdné a kolejnicové systémy Nederman jsou k dispozici s pneumatickým či magnetickým uchycením a uvolněním. Pneumaticky připojované koncovky jsou ideální pro stanice s proměnlivými typy vozidel, zatímco elektromagnetické nástavce nabízejí bezkonkurenční efektivitu odsávání. 

Elektromagnetické systémy

 • Elektromagnet připojí odsávací jednotku k vozidlu
 • Umožní rychlý výjezd z prostoru
 • Vyšší kapacita odsávání výfukových plynů
 • Vynikající pro stanice s vysokou frekvencí výjezdů
 • Dodávají se s jednotkami Nederman MagnaRail, MagnaTrack ST a MagnaTrack HS

Pneumatické systémy

 • Koncovka se roztáhne stlačeným vzduchem a těsně se uchytí k zakončení výfuku
 • Vynikající řešení pro stanice různými typy vozidel 
 • Dvě velikosti koncovek pro různá zakončení výfuku
 • Rychlospojka pro snadnou výměnu koncovek
 • Dodává se s pneumatickým kolejnicovým systémem Nederman PRS a pneumatickým pojízdným systémem PTS