Systémy odsávání výfukových plynů vozidel pro hasičské a záchranné stanice

Ochrana zdraví a bezpečnost pro hasičské a záchranné stanice

Výfukové plyny mohou vážně ohrozit zdraví hasičů

Dieselové výfukové plyny se v prostorách každé hasičské stanice vyskytnou pokaždé, když motory spalují naftu. Jedná se o složitou směs tisíců plynů a částic (sazí) obsahující několik toxických a ovzduší znečišťujících látek. Patří mezi ně řada známých či domnělých karcinogenních látek (benzen, arsen a formaldehyd). Zplodiny obsahují ještě další škodlivé znečišťující látky včetně oxidů dusíku. V dlouhodobém horizontu je opakovaná expozice stejně nebezpečná jako vystavení působení cigaretového kouře. Výfukové plyny se šíří do oblastí, kde hasiči jedí, spí a pracují. Pronikají do oděvů. Není divu, že výskyt rakoviny mezi hasiči je mimořádně vysoký.

Odsávání výfukových plynů přímo na koncovce výfuku

Systémy Nederman k odsávání výfukových plynů jsou navrženy speciálně pro zásahová vozidla. Výfukové plyny se odsávají přímo na koncovce výfuku, což je jediným účinným způsobem. Dokazuje to více než 100 000 systémů Nederman instalovaných v záchranných stanicích po celém světě!