Zpracování a recyklace papíru a vláknitých materiálů

Papír a vláknité materiály

Udržujte své zařízení v bezpečí před výbuchem prachu s řešeními Nederman ve vašich provozech zpracovávající papír a lepenku

Průmyslové postupy zpracování papíru a lepenky uvolňují jemný polétavý prach a tiskařské barvivo. Tento prach může zaměstnancům časem způsobit závažné dýchací potíže včetně astmatu, bronchitidy, alergických reakcí, zánětů spojivek a dušnosti. Mezi ohrožená pracoviště patří papírny, provozy ke skartování dokumentů, poštovní služby atd.

V dostatečně vysokých koncentracích je papírový a lepenkový prach hořlavý. Jediným způsobem udržení nízké úrovně prachu je jeho odsávání z oblasti. Řada továren odsává prach pouze ze strojů, což vyvolá vyšší koncentraci ve vzduchu s potenciálním rizikem výbuchu.

Společnost Nederman má se zvládáním škodlivého prachu dlouholeté zkušenosti. Máme k dispozici veškeré potřebné prostředky k zajištění kompletního řešení na klíč pro vaše provozy ke zpracování papírového a kartonového odpadu. Navrhujeme, vyrábíme a dokážeme nainstalovat všechny součásti vašeho řešení k omezení znečištění vzduchu. Společnost Nederman je navíc specialistou na předpisy NFPA s jejich aplikaci na odsávání prachu. Zajistíme vám systém splňující předpisy NFPA a certifikaci ATEX. Udržujte své zařízení v bezpečí před výbuchem prachu s řešeními Nederman ve vašich provozech zpracovávající papír a lepenku