Systémy odsávání výfukových plynů vozidel

Odsávání prachu a zplodin

Společnost Nederman nabízí stacionární i mobilní řešení k odsávání a filtraci prachu a zplodin vznikajících svařováním, řezáním a operacemi přípravy povrchů

Svařování, řezání a broušení vytváří prach a zplodiny, jež mohou poškodit zdraví pracovníků a znečistit vozidlo i dílenské prostory. Všude, kde je toto řešení realizovatelné, se odsávání u zdroje ukázalo nejúčinnější a nejefektivnější metodou zachycení a odstranění zplodin svařování a jiných škodlivin. Použití této metody minimalizuje rizika vystavení svářeče či obsluhy zařízení nebezpečným zplodinám. 

Mezi nezbytné součásti k dosažení správného zachycení zdroje zplodin svařování patří snadno polohovatelný odsavač s dobře navrženou digestoří, správné proudění vzduchu odsavačem a svědomitý svářeč, jenž systém nastaví tak, aby nebezpečné zplodiny odváděl z dýchací zóny pryč a zamezil šíření kouře v prostorách budov. 

Odsávání prachu a zplodin svařování u zdroje se svařovacími rameny

Společnost Nederman nabízí širokou škálu odsávacích ramen v různých provedeních. Plná flexibilita a snadná polohovatelnost. Ramena lze osadit na stacionární i mobilní podtlakové a filtrační jednotky.

Odsávací ramena

Nejefektivnějším řešením odstraňování zplodin svařování a mírnění jejich škodlivých účinků je odsávání v blízkosti zdroje jejich vzniku. Ramena různých průměrů a délek lze umístit 24–38 cm od místa vzniku zplodin svařování a obvykle disponují sacím výkonem 850–1 700 m3/h. Rozdílnost v konstrukci a stylu ramen se odvíjí od použitelnosti jednotlivých modelů v různých situacích, kdy se má rameno například vejít do těsného pracovního prostoru nebo musí dosáhnout do vzdálenosti 20 či více metrů. Společnost Nederman nabízí celou řadu odsávacích ramen v nejrůznějších provedeních, s maximální flexibilitou a snadným umisťováním, jež vyhoví mnoha aplikacím. Ramena lze osadit na stacionární i mobilní podtlakové a filtrační jednotky.

Příprava povrchů

Příprava povrchu abrazivním tryskacím zařízením je postup, při němž se na plochy vysokým tlakem tryská proud abraziva (např. skleněné kuličky, korund, ocelový granulát apod.), by se hrubý povrch zjemnil, hladký zdrsnil, plochy vyformovaly, anebo k odstranění povrchových nečistot, například nátěrů či rzi.

Jedním z hlavních problémů při jakékoli operaci přípravy povrchu tryskacím zařízením je zamezit kontaminaci okolního pracovního prostředí tryskacím médiem. Přípravu povrchu je tedy třeba provádět v uzavřeném prostoru. Tato činnost nejčastěji probíhá ve vyhrazeném tryskacím boxu, odděleném od ostatních operací, takže je nutné obrobky do tryskacího boxu vkládat a zase je z něj vyjímat. Nebo se tryská se zakrytím, což zvyšuje provozní náklady.

Příprava povrchu podtlakovým tryskáním

Podtlakové tryskače Nederman jsou skutečnou vzpruhou produktivity díky konstrukci podtlakové hlavy s nepřetržitým a nepulsujícím proudem abraziva. Rychleji zpracujete větší plochy a díky kratším prostojům a nižším nákladům na abraziva získáte úspory. S podtlakovými tryskači můžete pracovat nepřetržitě a totéž abrazivum můžete použít opakovaně i několikrát – záleží na jeho typu. Podtlakový tryskač v průběhu přípravy povrchu shromažďuje prach do plastových pytlů. Efektivní předseparace abraziva s automatickým čištěním filtru zpětné vzduchové trysky zajistí dlouhodobou životnost filtrů.