Systémy odsávání výfukových plynů vozidel

Hadicové a kabelové navijáky

Optimalizované nakládání se vzduchem a provozními kapalinami s kabelovými a hadicovými navijáky Nederman

Opotřebené vybavení se stává méně efektivním a může představovat i bezpečnostní riziko. Nákladným prostojům a nepříjemným poruchám zamezíte pravidelnou důkladnou údržbou s výměnou opotřebených dílů. Maximalizujte životnost zařízení, chraňte zdraví a bezpečnost pracovníků a prodlužte životnost svého zařízení. Hadicové a kabelové navijáky zlepší ergonomii a zefektivní práci. 

Systémy Nederman pro dodávky olejů, maziv a kapalin dodají do každého vozidla správnou dávku a zajistí spolehlivý základ fakturování. Systémy rozvádí média z centrálního skladu k vozidlům a pracovištím, kde jsou snadno dostupné prostřednictvím různých hadicových navijáků. Systémy také zahrnují zařízení, jež vám umožní pracovat v montážních jámách čistěji a bezpečněji.


Kabelové a hadicové navijáky Nederman