Systémy odsávání výfukových plynů vozidel

Zákony a předpisy pro autoservisy

Globální a místní zákony či předpisy pro autoservisy

Správní úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci OSHA US 
www.osha.gov/SLTC/diesel exhaust

Emisní normy pro vznětové motory
www.dieselnet.com

Úřad asociace bezpečnosti životního prostředí
www.oehha.ca.gov

Agentura Spojených států pro ochranu životního prostředí
www.epa.gov 

Národní institut NIOSH pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
www.cdc.gov/niosh  

Americká kalifornská plicní asociace
www.californialung.org  

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
www.agency.osha.eu.int