Řešení odsávání zplodin svařování

Zdravotní rizika svařování

Jak se chránit před nebezpečnými zplodinami svařování

Svářeči čelí celé řadě rizik způsobených nebezpečnými látkami, což může vést ke zdravotním absencím či dokonce k předčasnému odchodu do důchodu. Při různých metodách svařování vznikají nejrůznější množství zplodin obsahující rozmanité koncentrace nebezpečných látek. Mezi vysoce rizikové prvky se řadí šestimocný chrom Cr (VI), mangan, nikl a olovo. Na toxicitu zplodin má vliv i velikost částic (0,01–1 μm). Čím jsou částice menší, tím jsou nebezpečnější, neboť snáze proniknou hluboko do plic. Množství a typ vznikajících zplodin svařování závisí na parametrech svařování a základních materiálech. Z tohoto důvodu nelze říci, že jedna metoda je vždy lepší či horší než druhá. Současným trendem je stále častější využívaní metod MIG, MAG a TIG . Tyto metody obvykle vedou ke zlepšení pracovního prostředí.

Hlavní rizika při svařování

Rizika spojená s různými svařovacími procesy a povrchově upravenými materiály. S expozicí různým typům zplodin svařování souvisí řada závažných onemocnění včetně následujících:

  • Rakovina plic, tlustého střeva, střev a jater
  • Poškození mozku
  • Neurologická onemocnění
  • Pokles kapacity plic
  • Pneumonie
  • Astma
  • Kožní onemocnění
  • Alergie
  • Problémy s plodností

Řešení Nederman pro odvětrávání pracovišť

Existují možnosti k vytvoření dobrého a bezpečného pracovní prostředí , jež sníží pracovní neschopnost a zamezí předčasnému odchodu do penze. Správné pracovní prostředí rovněž povede ke zlepšení kvality konečných výrobků a zvýšení produktivity. Úspěšné podnikání vyžaduje bezpečné a řádné pracovní podmínky. 

Bylo zjištěno, že odsávání u zdroje vzniku zplodin je nejúčinnějším způsobem zachycení a odstranění škodlivin. Vyberte si nejúčinnější řešení pro vaše pracoviště! Společnost Nederman nabízí nejrůznější řešení k odstraňování prachu, zplodin a částic. Vaše volba závisí na tom, k čemu a jak často budete odsávání používat.

Částice vznikající svařováním 
Polétavé částice z 2týdenního svařování. Jediný svářeč vyprodukuje 20–40 g zplodin za hodinu, což odpovídá asi 35 až 70 kg ročně.