Řešení odsávání zplodin svařování

Výrobní efektivita při svařování

Společnost Nederman nabízí širokou škálu produktů a řešení ke zlepšení zdraví zaměstnanců a provozuschopnosti strojního zařízení včetně energeticky úsporného odsávání zplodin svařování za přijatelnou cenu

Zplodiny svařování mohou vyvolávat zdravotní problémy a negativně ovlivňují výrobu. Výsledkem je omezená kapacita, opakované poruchy a nakonec také pokles zisku. Rizika nebezpečného prostředí mají dopad nejenom na svářeče, ale i na výrobní zařízení a konečné výrobky, jež nedostatek přiměřených bezpečnostních opatření negativně ovlivňuje. Automatizované svářecí stroje, jako jsou roboty, mohou být vystaveny působení zbytků zplodin svařování, takže i tato zařízení je třeba chránit. Dobrá ochrana bezpečnosti a zdraví je dobrý obchod. 

Spuštěné odsávání ve chvíli, kdy se nepoužívá, představuje značné plýtvání energií. Nejedná se pouze o energii spotřebovanou motorem ventilátoru. Započítejte také náklady na vytápění či chlazení budovy v důsledku výměny vzduchu odsátého ven. Se systémem kontroly frekvenčního měniče ventilátoru Nederman je odsávaný objem vzduchu neustále regulován na nezbytné minimum, což přispívá ke snížení provozních nákladů podniku.

K dosažení dalších úspor lze v odsávacích bodech zavést kombinaci snadno programovatelných časovačů, snímačů strojního zařízení a automatických regulátorů (elektromotorových či pneumatických), jež mohou nepotřebné odsávání vzduchu ještě více omezit. Zlepší se tak účinnost systému, prodlouží se intervaly údržby, omezí cykly čištění a výměny filtrů, což povede k nižším provozním nákladům a delší provozuschopnosti zařízení.