Průmyslové odlučování prachu

Systémy odlučování prachu při obrábění dřeva

Realizace odsávání prachu v dřevozpracujícím průmyslu

Zpracování dřeva s operacemi řezání, hoblování, broušení atd. generuje velké množství brusného prachu a pilin. Polétavý prach a jemné částice mohou být nebezpečné pro lidské zdraví a před proniknutím do dýchací zóny musí být odstraněny. V dřevozpracujícím průmyslu vznikají obvykle řezáním, broušením či smirkováním. 

K bezpečnému a efektivnímu zvládnutí velkých objemů prachu vyvinula společnost Nederman širokou škálu produktů a systémů založených na odlučovačích prachu, filtračních řešeních, odsávacích ramenech, potrubních systémech/rozvodech, ventilátorech, dopravnících, sběrných silech a automatizovaných kontrolních systémech. Kromě zajištění kvalitního pracovního prostředí tyto systémy zákazníkům umožňují recyklaci dřevního odpadu, jenž představuje značnou ekonomickou hodnotu. Přeměnou na pelety lze odpadní produkty využít k výrobě energie nebo k prodeji jakožto zdroje energie.

Hořlavý prach

Dřevní prach je jedním z nejobvyklejších druhů hořlavého prachu, pro něž společnost Nederman poskytuje odlučovací řešení. Odlučovače prach efektivně odstraní a odfiltrují, avšak celý systém musí být správně navržen, aby splňoval požadavky směrnic ATEX a NFPA k ochraně pracovníků a zařízení. Další informace o zmíněných nebezpečích naleznete v části věnované zpracování hořlavého prachu