Odsávání a zpracování dřevního odpadu dřevozpracujícího průmyslu

Dřevní odpad

Efektivní správa přebytečného materiálu je nutná k zajištění plynulosti výrobního procesu a pro vaše podnikání může mít velký ekonomický přínos

Dřevní odpad lze výhodně recyklovat na nové materiály (např. MDF desky) nebo jej výhodně přeměnit na energii jako biopalivo. Odsávání dřevního prachu je podstatným prvkem zlepšování kvality ovzduší na pracovišti i v okolním prostředí a zvyšování kvality výrobků. Odlučovače dřevního prachu Nederman jsou spolehlivé, velmi efektivní a úsporné. 

Dobře navržené a efektivní instalace zpracování dřevního odpadu se staly významnou součástí dřevozpracujícího průmyslu. Společnost Nederman je světovým lídrem v oblasti průmyslové vzduchové filtrace s rozsáhlými zkušenostmi s aplikacemi u zpracovatelů dřeva, ať už se jedná o centralizované výrobní závody, drobnější výrobce či dokončovací provozy.

Naše řešení slouží k omezení dopadu různých procesů zpracování dřeva na životní prostředí, k podpoře zlepšení ekonomiky výroby a snížení ekologického vlivu průmyslových procesů.