Zlepšete kvalitu vzduchu a energetickou účinnost optimalizací účinnosti zachycování zplodin s kloubovými odsávacími rameny Nederman

Jak zajistit bezpečné a čisté laboratorní pracovní prostředí pomocí kloubových odsávacích ramen? Zachycování škodlivin je jednou z klíčových technologií společnosti Nederman. Společnost Nederman zveřejnila ve spolupráci s dánskou technickou univerzitou v Kodani dokument White paper, jenž popisuje vliv příčného průvanu, pozice digestoře, typu digestoře a těla obsluhy na míru zachycování zplodin. Poskytuje také doporučené způsoby optimalizace systému odsávání k dosažení vysoké účinnosti zachycování při nízké spotřebě energie.

Dokument white paper uvádí, jaké faktory je třeba mít na paměti při navrhování vaší laboratoře se systémem kloubového odsávacího ramene.

Fyzická omezení – co je třeba mít na paměti:

  • Příčný průvan vyvolaný přídavným větráním
  • Rozmístění jiných stávajících zařízení
  • Polohu obsluhy a její pohyb po laboratoři
  • Polohu odsávacího ramene

Zdroj škodlivin – co je třeba mít na paměti:

  • Různé body, jež mohou být zdroji škodlivin
  • Velikost zdroje škodlivin
  • Typ oblaku škodlivin
  • Toxicitu škodlivin

Stáhněte si dokument white paper od společnosti Nederman, kde se dozvíte více o maximalizaci efektivity zachycování škodlivin kloubovými odsávacími rameny.