3 snadné kroky k výměně filtru v mobilním odsavači prachu a zplodin

Již vlastníte nejlepší zařízení na světě k odsávání prachu a zplodin svařování. Filtrační kazetu je však třeba čas od času vyměnit, stejně jako jakýkoli jiný filtr. Filtrační kazeta na prach a zplodiny svařování se obvykle mění jednou ročně, aby zařízení pracovalo na plný výkon. Právě proto je filtrem vybaveno.

Výměna filtru v zařízení FilterBox, FilterCart či Fume Eliminator trvá jen několik minut a zařízení může opět pracovat. Výměna filtru Nederman za pár minut – jednoduché jako 1–2–3!

  1. Objednejte si nový filtr u nejbližšího prodejce
  2. Otevřete přístup, vyjměte starý filtr a nahraďte jej novým
  3. Nový filtr namontujete za pár minut 

Jak často se filtr mění?

  1. Až to dá zařízení najevo. Většina jednotek FilterBox výměnu signalizuje, u jiných produktů je tato funkce volitelná
  2. Zaznamenáte-li pokles účinnosti odsávání
  3. Pravidelně. Filtr k odsávání zplodin a prachu se obvykle mění jednou ročně

Využívejte jednotku FilterBox naplno

Zařízení FilterBox od společnosti Nederman je přenosná jednotka k odsávání zplodin a prachu při svařování. Aby mohlo zařízení pracovat na plnou kapacitu, vyměňujte filtr pokaždé, když je třeba. Pro tento model nabízíme řadu různých filtrů splňujících nejrůznější potřeby pracovišť.

 

 

Využívejte jednotku FilterCart naplno

Zařízení FilterCart od společnosti Nederman je univerzální a robustní mobilní odsavač zplodin svařování. Aby mohlo zařízení pracovat na plnou kapacitu, vyměňujte filtr pokaždé, když je třeba. Pro tento model nabízíme dva různé filtry: originální filtr a HEPA filtr. Zvolte typ, jenž bude nejlépe odpovídat potřebám daného pracoviště.

 

Využívejte jednotku Fume Eliminator naplno

Zařízení Fume Eliminator od společnosti Nederman je přenosný odsavač k zachycování zplodin svařování přímo u zdroje jejich vzniku. Aby mohlo zařízení pracovat na plnou kapacitu, vyměňujte filtr pokaždé, když je to zapotřebí.