Prach z krystalického křemene – zdravotní rizika a jejich rozpoznání

Vdechování prachu obsahujícího částice oxidu křemičitého (krystalický křemen) je známým zdravotním rizikem, jež může vést mimo jiné k závažnému plicnímu profesnímu onemocnění – silikóze. Křemičitý prach se může vyskytovat například v provozech lomového dobývání, zpracování písku, štěrku, v těžebním průmyslu, ve slévárnách, asfaltárnách, při výrobě lepidel, barev, plastů a v ocelářském či kovozpracujícím průmyslu. Mezi příznaky silikózy patří kašel, horečka, dušnost a cyanóza (namodralé zbarvení kůže).

Prašné prostředí je velkým problémem ve stavebnictví. Měření prokázala, že na řadě stavenišť je limit výskytu křemenného prachu překročen. Pracovníci přímo zpracovávající beton v budově si mohou chránit dýchacích cesty maskou – co však kolegové pracující o pár metrů dál? I ti jsou vystaveni škodlivému prachu. Silikóza měla v roce 2013 globálně za následek 46 000 úmrtí oproti roku 1990, kdy na tuto chorobu zemřelo 55 000 lidí.

Chronická silikóza se rozvíjí několik let. Příznaky se tedy nemusí řadu let po expozici vůbec projevovat. Přijetí včasných opatření k zabezpečení pracovního prostředí vašich pracovníků může zachránit životy!
Kompletní seznam příznaků:

 • Dušnost (pocit nedostatku vzduchu) zhoršující se při námaze
 • Kašel, často úporný a někdy bolestivý
 • Únava 
 • Tachypnoe (zrychlené dýchání)
 • Ztráta chuti k jídlu a hubnutí 
 • Bolest hrudníku
 • Horečka
 • Postupné tmavnutí kůže (namodralá pokožka)
 • Postupný výskyt tmavých mělkých trhlinek v nehtech, jež se nakonec mění v praskliny vinou poškození proteinových vláken v nehtových lůžkách

V pokročilých případech může také dojít k následujícím projevům:

 • Cyanóza – bledost horních částí těla (namodralá kůže)
 • Plicní srdce (onemocnění pravé komory srdeční)
 • Respirační insuficience

Kontaktujte nás – prodiskutujeme možnosti zlepšení pracovního prostředí >>