Předseparátory

NC cyklon

NC cyklon t filtračními rukávci t rotačním podavačem nebo šnekovým dopravníkem.

Zobrazit více
Vstup/výstup d51 pro plničku sudů

Ideální pro vyprazdňování záchytných nádrží a jímek a likvidaci úniků kapalin.

Zobrazit více
FA 7 Předseparátor

Pro separaci kapalin a pevných částic.

Zobrazit více
Vysokopodtlakové separátory hrubých částic

Mobilní předseparátor S50 pro sběr kapalin.

Zobrazit více
KSA 70 Předseparátor

Předseparátor pro kovové třísky a řezné kapaliny nebo podobné materiály poblíž obráběcích strojů pro snížení abraze v potrubí.

Zobrazit více
Předseparátor GA 800

Jednoduše odstraňuje kapaliny a pevné částice ještě před filtrační jednotkou.

Zobrazit více