RBU

Ideální zařízení pro zdroj podtlaku v rozsáhlých systémech, kde je zapotřebí vysokého podtlaku pro překonání velké tlakové ztráty v dlouhých a rozvětvených systémech.

RBU

Když je potřeba vyšší výkon odsávání, když je potřeba odsávat větší a těžší kusy, nebo musí být transportovány dlouhým potrubím.

Zobrazit více