Redler pro dopravu kovových špon

TRS2 a TRS3 pro vertikální a horiozontální dopravu krátkých špon a třísek.

Je určen k dopravě s velkým převýšením a je vhodný k dopravě krátkých třísek a špon.

Redler je vhodný pro zvedání a přepravu krátkých špon, méně než 5 cm dlouhých a brusného kalu. Je vhodný i pro jemně rozmělněné materiály, jako jsou krátké šupiny, kovové třísky a brousicí kal, s nebo bez chladicí kapaliny. Redler je také schopen přepravy se strmým sklonem.

Redler může být také použit, pokud je zapotřebí víc výpadů, například když je odpad ukládán v několika různých zásobnících. Vzhledem k tomu, že materiál je na spodní straně, jsou v konstrukci snadno zabudovány vypouštěcí otvory. Vratná část řetězu běží zpět v horní části, takže jakýkoliv materiál, který se zachytí k řetězu nebo článkům, je automaticky recirkulován a má další šanci na vyprázdnění. Všechny součásti jsou viditelné po vyjmutí krycí desky, což zajišťuje snadnou údržbu.

  • Minimalizace nákladů na dopravu
  • Jednoduchá údržba
  • Možnost více výpadů

Outlet conveyor type TRS2: Chain pitch 63,5 mm ( 2.5") Thickness of plate – trough: 5 mm Scrapers height: 40 mm Wear plate/Chain guides: 8 mm Hardox 400

ArtNo: TRS2