Čistý vzduch s trvale udržitelnými řešeními Nederman pro průmyslovou vzduchovou filtraci

Environmentální cíle

Spotřeba energie, recyklace odpadů a emise a oxidu uhličitého v dopravě jsou ústředními body zájmu ekologického úsilí společnosti Nederman

Každé čtvrtletí všechny závody ohlašují údaje o spotřebě energie ve výrobě, celkové spotřebě energie a podílu recyklovaného odpadu. Jednou ročně vytváříme statistiky emisí oxidu uhličitého příchozí a odchozí dopravy. 

Naše ambice

Cílem společnosti Nederman je snížit do roku 2020 (oproti roku 2013) spotřebu energie ve vztahu k prodeji o 20 procent. Aktivně usilujeme o snižování emisí oxidu uhličitého v přepravě a také zde je naším cílem snížit do roku 2020 emise o 20 %. V otázce odpadů vznikajících při výrobě chceme do roku 2020 dosáhnout 95procentní úrovně recyklace. 

 

 Cíle udržitelnosti společnosti Nederman pro rok 2020

Environmentální politika

Společnost Nederman nabídne řešení k ochraně osob, planety a produktů před škodlivými účinky průmyslových procesů. Naše práce musí splňovat požadavky aktuálních právních předpisů nebo je překračovat, se zaměřením na neustálé zlepšování a účinné využívání zdrojů. Budeme tak přispívat k udržitelnému rozvoji a minimalizaci dopadu na životní prostředí. 

Společnost Nederman Holding a všechny výrobní závody v rámci skupiny Nederman jsou certifikovány v souladu s normami ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.