Industriel støvopsamling

Træforarbejdning Systemer til opsamling af støv

Håndtering af støvudsugning i træindustrien

Træarbejde i form af savning, høvling, slibning og andre processer producerer meget store mængder savsmuld og slibestøv. Luftbåren støv og fine partikler kan være skadelige for menneskers sundhed og bør udsuges, inden det når indåndingszonen.  Typiske kilder i træindustrien er støv fra skæring og slibning. 

For at håndtere disse store mængder træaffald sikkert og effektivt, har Nederman udviklet et bredt udvalg af produkter og systemer baseret på støvopsamlere, filtreringsløsninger, sugearme, rør/kanalsystemer, ventilatorer, transportbånd, siloer og automatiserede styresystemer. Ud over at opnå et godt arbejdsmiljø, gør disse systemer det muligt for kunderne at genbruge træaffald, hvilket repræsenterer en stor økonomisk værdi. Hvis affaldsprodukterne omdannes til piller, kan de anvendes til energiproduktion eller sælges som energikilde.

Brændbart støv

Træstøv er en af de mest almindelige former for brændbart støv, som Nederman rutinemæssigt leverer støvopsamlings- og filterløsninger til. Støvopsamlere skal ikke bare effektivt kunne fjerne og filtrere støv. Hele systemet skal være konstrueret korrekt for at opfylde ATEX- og NFPA-standarderne for at beskytte jeres medarbejdere og anlæg. Se håndtering af brændbart støv for at lære mere om disse farer.