Støvudsugningsløsninger til kompositforarbejdningsindustrien

Love og regler om kompositforarbejdning

Bestemmelser om brændbart støv - ATEX og NFPA - for øget sikkerhed på arbejdspladsen

Næsten alle arbejdspladser i verden,  nye  og eksisterende, skal overholde de regler, der er fastsat i  ATEX-direktiverne  eller NFPA-standarderne  for brændbart støv. Arbejdsgivere skal evaluere og  klassificere deres arbejdsmiljø for at bestemme risiciene.  Derudover skal proces- og produktionsudstyr opfylde  reglerne vedrørende tekniske og juridiske standarder.  Et obligatorisk EU-udstyrsdirektiv gælder for alle maskiner, der lanceres på det europæiske marked.   Fabrikanten har ansvaret for forebyggelse af antændelse  og minimering af eksplosionsfare.

 Nederman tilbyder støvudsugningssystemer, der opfylder ATEX- og NFPA-kravene.

  • Filterets  styrke til at modstå hurtigt opståede brande med egnede sikkerhedsanordninger er blevet verificeret
  • Overholdelse af ATEX- og NFPA-direktiver sikres ved hjælp af eksplosionsaflastningsdøre eller -paneler
  • Risikoen for, at en eksplosion spreder sig, kan forhindres ved installation af sikkerhedsudstyr som sluser, tilbageslagsklapper osv.
  • Ventilatorer er ATEX-certificeret til håndtering af potentielt brændbart  støv