Udsugningssystemer til udstødningsgasser til brand- og udrykningsstationer

Udsugning af udstødningsgasser

Fjernelse af udstødningsgasser holder medarbejdere, udstyr og lokaler sunde og i god stand

Generelle ventilations- og recirkulationssystemer er  ikke nok til udsugning af flygtig dieselrøg. Den mest  effektive metode til opfangelse og fjernelse af udstødningsgasser  er at fange dem ved kilden. Opfangelse af udstødningsgasser  giver et sikrere og mere behageligt  arbejdsmiljø.

Nedermans udsugningssystemer til udstødningsgasser er designet  specielt til udrykningskøretøjer. Udstødningsgasserne  fjernes lige fra udstødningsrøret, hvilket er den eneste  effektive måde at gøre det på. Mere end 100.000 Nederman-systemer , til udsugning af udstødningsgas installeret på udrykningsstationer  over hele verden er bevis for det.!
 

Når der er behov for at have forbrændingsmotorer tændt indendørs, er der behov for udsugning af udstødningsgasser. Det kan være svært at forstå, hvor hurtigt udstødningsemissioner fra en koldstartet motor kan nå giftige niveauer i et lukket rum. Det drejer sig faktisk kun om få minutter. Gentagen udsættelse for farlige og kræftfremkaldende udstødningsgasser i lavere niveauer kan med tiden medføre skadelig påvirkning af helbredet.

Uden kontrol og fjernelse af udstødningsgasser, kan det føre til:

 • Sygdom blandt medarbejderne
 • Mere krævende vedligeholdelse af lokaler
 • Skade på den følsomme elektronik i serviceudstyr

Skinner og spor til udsugning af udstødningsgasser til køretøjer i bevægelse

Nedermans skinne- og sporsystemer til udsugning af udstødningsgasser fra  køretøjer i bevægelse er økonomiske og pålidelige løsninger  med direkte opfangelse og fjernelse af udstødningsgasser fra  udstødningsrøret. Dette er den eneste effektive metode.  Udsugningsenheden består af en vogn, en sugeslange  og et mundstykke fastgjort til køretøjets udstødningsrør. Køretøjet  trækker sugeenheden med rundt langs sporet med  konstant og sikker udsugning af udstødningsgasserne.

Nederman udsugningssystemer til udstødningsgasser

 • Sporsystemer -  omkostningseffektive systemer ved bak-ind parkering til små og mellemstore stationer
 • Skinnesystemer -  højkapacitets systemer til bak-ind eller gennemkørsel til mellemstore og store stationer

Nederman mundstykke-/slangetilkobling

Nederman spor- og skinnesystemer fås med pneumatisk eller magnetisk fastgørelse og frigivelse. Mundstykker til pneumatisk tilkobling er perfekte til stationer, hvor køretøjstyperne varierer, mens de elektromagnetisk tilkoblede har en sugeeffektivitet som intet andet. 

Elektromagnetiske systemer

 • Elektromagneten kobler udsugningsenheden til bilen
 • Muliggør hurtig udkørsel
 • Overlegen udsugning af udstødningsgasser
 • Perfekt til stationer, hvor der er mange udrykninger
 • Fås med Nederman MagnaRail, MagnaTrack ST og MagnaTrack HS

Pneumatiske systemer

 • Mundstykket udvides med trykluft for tæt  fastgørelse og tætning omkring udstødningsrøret
 • Perfekt til stationer, hvor køretøjstyperne varierer 
 • To størrelser af mundstykker til forskellige udstødningsrør
 • Snapkobling til nem udskiftning af mundstykker
 • Fås med Nederman pneumatisk skinnesystem PRS  og pneumatisk sporsystem PTS