Håndtering og genanvendelse af papir og papaffald

Papir and papaffald

Sørg for at jeres faciliteter er sikrede mod støveksplosioner med en af Nedermans nøglefærdige løsninger til jeres papir- og papprocesser

Industrielle processer, der involverer støv fra papir og papaffald frigiver fint støv og blæk, som bliver luftbåren. Dette støv kan med tiden medføre alvorlige luftvejsproblemer hos jeres medarbejdere, herunder astma, bronkitis, allergiske reaktioner, konjunktivitis og åndenød. Udsatte steder er papirfabrikker, virksomheder, der makulerer dokumenter, postvæsener og mange flere.

I høje koncentrationer er papir- og papstøv brændbart. Den eneste måde at holde støvmængden nede på, er at have støvudsugning i lokalet. Mange virksomheder blæser kun støvet af deres maskiner, hvilket medfører højere koncentration i luften, som kan medføre en støveksplosion.

Nederman har mange års erfaring med håndtering af problematisk støv. Vi har alle de redskaber, som er nødvendige, for at levere komplette, nøglefærdige løsninger til jeres papir- og papaffaldsprocesser. Vi designer, fremstiller og kan installere alle komponenterne i jeres løsning til luftforureningskontrol. Desuden er Nederman eksperter i NFPA-lovgivningen og hvordan den anvendes på støvopsamling. Vi kan levere et system, der lever op til NFPA-kravene og er ATEX-certificerede. Beskyt jeres anlæg mod støveksplosioner med nøglefærdig Nederman-løsning til jeres papir- og papaffaldsapplikationer.