Nedermans løsninger til materialehåndtering og genanvendelse

Produktionseffektivitet Materialehåndtering og genanvendelse

Effektiv håndtering og opbevaring af materialer sikrer en kontinuerlig strøm af materialer til andre processer over korte afstande og hjælper til medarbejdernes sikkerhed

Effektiv håndtering og opbevaring af materialer sikrer en kontinuerlig strøm af materialer til andre processer over korte afstande og medvirker til medarbejdernes sikkerhed. Forkert håndtering og opbevaring af materialer kan føre til ulykker eller nedetid.

Nedermans udstyr til materialehåndtering og -opbevaring vil optimere jeres transport- og lagerfunktioner og hjælpe med at sørge for jeres medarbejderes sikkerhed. Mange af Nedermans produkter til materialehåndtering og -opbevaring er ATEX-certificerede til brændbart støv for at sikre jeres anlæg mod støveksplosioner.

Nedermans løsninger til materialehåndtering og -opbevaring inkluderer:

  • Pneumatiske transportsystemer
  • Mekaniske transportbånd
  • Siloer
  • Cyklofiltre og støvopsamlere/filteranlæg
  • Rørsystemer
  • ATEX-certificerede produkter 

Genanvendelse af produkter

Kølemidler er afgørende for bearbejdning i metalindustrien. Udskiftning og bortskaffelse af beskidte kølemidler er både dyrt og tidskrævende. Nederman har løsninger til rengøring og genanvendelse af kølemidler og tager samtidig hånd om metalspåner og andet affaldsmateriale fra produktionen.

  • Sænker jeres udgifter til køb af dyre kølemidler.
  • Metalspåner og andet produktionsaffald har højere værdi ved genanvendelse, hvis det er fri for olie og kemikalier.

Blæsemidler er dyre, tager tid at erstatte og forurener det omgivende miljø, hvis de ikke genanvendes.

  • Sænker jeres udgifter til køb af dyre blæsemidler.
  • Beskytter miljøet. 

Del vores viden

Se alle