Olietågefiltrering og opsamling og genanvendelse af kølemiddel

Love og regler Metalindustrien

Regler for eksponeringsgrænser - sørg for jeres medarbejderes sikkerhed

Lovgivningen bliver strengere i mange lande med lavere eksponeringsgrænser for luftbåren tåge og røg fra metalbearbejdning. Internationale sundhedsorganisationer anerkender vigtigheden af at forebygge sundhedsrisici forbundet med dampe og røg, der opstår under skæring og forarbejdning af metal. I mange lande er der fastlagt strenge regler og standarder for at begrænse den tilladte eksponering, såsom ISO Limit Values, OSHA PEL og ACGIH TLV.

Indfangning og filtrering er de primære løsninger til begrænsning af medarbejdernes eksponering for svejserøg og olietåge. Olietåge dannes primært af kølemiddeldyser, der sprøjter køle/smørevæske på maskinerne for at smøre skærefladen, fjerne støv/spåner fra skærefladerne og/eller for at afkøle skæreværktøjet og det bearbejdede emne.  Røg, som i de fleste applikationer faktisk er termisk dannet olietåge, skabes når olie kommer i kontakt med varme overflader, fordampes og så kondenserer som submikrone tågepartikler, som vi ser som røg. 

Inddæmning af tåge og røg i CNC-maskinens kabinet er afgørende for at reducere medarbejderens eksponering. Dimensionering af luftmængden er afgørende for at olietågen inddæmmes under bearbejdning og at alle olietåger indfanges når bearbejdningen er aflsuttet, emner skal fjernes og værktøj udskiftes. Den korrekte dimensionering er afgørende for systemets succes og at eksponeringskravene overholdes.