Løsninger til udsugning af svejserøg

Sundhedsrisici ved svejsning

Sådan beskytter man sig mod farlig svejserøg

Svejsere udsættes for en række skadelige stoffer, som kan resultere i   sygemeldinger eller endda førtidspension. Forskellige svejsemetoder giver anledning til forskellige mængder af røg indeholdende forskellige koncentrationer af skadelige stoffer. Blandt højrisikoelementerne er hexavalent krom Cr (VI), mangan, nikkel og bly. Partikelstørrelsen (0,01-1 μm) bestemmer, hvor giftig røgen er. Jo mindre partiklerne er, jo farligere bliver de, fordi de lettere trænger dybt ned i lungerne.  Mængden og typen af den dannede svejserøg, afhænger af  svejseparametrene og de grundlæggende materialer. Det er derfor  umuligt at sige, at en metode altid er bedre eller dårligere  end en anden. Trenden er, at det i stigende grad er MIG-, MAG- og TIG-svejsning,  der bliver brugt. Disse metoder fører normalt til et  forbedret arbejdsmiljø.

Væsentlige risici ved svejsning

Risici  forbundet med forskellige svejseprocesser og overfladebehandlede  materialer. Alvorlige sygdomme knyttet til eksponering af forskellige  typer af svejserøg, herunder følgende:

  • Kræft i lunger, bughule, tarme og lever
  • Hjerneskade
  • Neurologiske sygdomme
  • Reduceret lungekapacitet
  • Lungebetændelse
  • Astma
  • Hudsygdomme
  • Allergier
  • Fertilitetsproblemer

Nedermans løsninger til ventilation af arbejdspladser

Der kan skabes et godt og sikkert arbejdsmiljø , hvilket vil begrænse sygefravær og forhindre førtidspension.  Et godt arbejdsmiljø betyder, at slutproduktet bliver bedre og  produktiviteten højere. En succesfuld virksomhed kræver sikre og anstændige arbejdsvilkår. 

Udsugning ved kilden har vist sig at være den mest effektive måde at opfange og fjerne røg på. Vælg den  mest effektive løsning til jeres arbejdsplads! Nederman har forskellige løsninger til at slippe  af med støv, røg og partikler. Jeres valg afhænger af, hvad I skal bruge udsugningen  til, og hvor ofte I skal bruge den.

Svejsepartikler 
Luftbårne partikler fra 2 ugers svejsning. En enkelt svejser producerer 20-40 g  røg pr. time, hvilket svarer til ca. 35-70 kg om året.