Løsninger til udsugning af svejserøg

Produktioneffektiv Svejsning

Nederman tilbyder et bredt sortiment af produkter og løsninger til at forbedre medarbejdernes sundhed, øge maskinernes driftstid og sænke deres omkostninger til energieffektiv udsugning af svejserøg

Svejserøg kan forårsage sundhedsmæssige problemer og påvirke produktionen negativt. Resultatet  er reduceret kapacitet, tilbagevendende forstyrrelser og i sidste ende reduceret overskud. Ikke  kun svejserne er udsatte i usikre omgivelser. Både produktionsudstyret og  slutprodukter påvirkes negativt af manglen på passende sikkerhedsforanstaltninger.  Automatiseret svejseudstyr som robotter - og operatører - kan være udsat  for resterende svejserøg og have brug for beskyttelse. God sikkerhed og sundhed er en  god forretning. 

At lade udsugningssystemet køre, når det ikke er i brug, er et stort  spild af energi. Det kræver mere energi at opvarme og afkøle anlægget, når udsugningssystemet er i brug, end hvis det står stille,   fordi den opvarmede eller nedkølede luft suges  ud. Med en Nederman frekvensomformer reguleres udsugningen   konstant til antallet af udsugningspunkter i brug, og sikrer dermed den nødvendige luftstrøm. Dette er med til at   reducere driftsomkostningerne.

For at opnå yderligere besparelser og unødvendig luftudnugning kan man kombinere let-programmerbare timere, sensorer  til styring af maskiner, og automatiske spjæld (motoriserede eller pneumatiske)  ved udsugningspunkterne  . Dette forbedrer systemets effektivitet, forlænger  intervallerne for vedligehold og reducerer cyklus for filterrensning  og udskiftning af filterelementer. Dette resulterer i lavere driftsomkostninger og  mere driftstid.