Udsugning af svejse- og skærerøg

Udsugning ved kilden er den mest effektive løsning til svejsning og termisk skæring

Når det er praktisk muligt, er det bevist, at udsugning ved kilden er den mest effektive metode til opsamling og fjernelse af svejserøg. Ved denne metode minimeres risikoen for, at svejseren eller operatøren udsættes for farlig røg. 

Komponenterne, som er nødvendige for at opnå korrekt indfangning af svejserøg ved kilden, er en sugearm med et velprojekteret sugehoved, som er let at placere korrekt. En sugearm med korrekt luftstrømning i armen og en sikkerhedsbevidst svejser, som placerer sugehovedet korrekt, kan der opnås et rent og sikkert arbejdsmiljø. 

Sugearme

Den mest almindelige løsning til fjernelse af svejserøg er sugearme. Nederman tilbyder et bredt sortiment af sugearme til udsugning af svejserøg fra små arbejdsområder til store installationer, hvor der kræves over 10 meters rækkevidde. Nederman tilbyder et bredt sortiment af sugearme til udsugning af svejserøg i forskellige designs. Alle sugearmen er fleksible og nemme at placere, så de kan tilpasses mange forskellige anvendelser. Armene kan monteres på både stationære og mobile vakuum- og filterenheder.

Udsugning på svejsebrænderen

Som et alternativ til sugearme, kan man anvende udsugning direkte på MIG-svejsebrænderen. Disse systemer er designet til effektivt at fjerne svejserøg uden at forstyrre tilførelsen af beskyttelsesgassen og kvaliteten af svejsningen. Man kan få systemer til en enkelt bruger og op til hundredvis af brugere.

Udsugningshætter 

Der er tilfælde, såsom svejsning på store emner, robotsvejsning, plasma- eller laserskæring, hvor udsugning ved kilden ikke kan implementeres effektivt.  Disse systemer tilpasses kundespecifikt, så opsamling af røg maksimeres, samtidig med at den opsamlede luftmængde reduceres mest muligt. Herved opnås der et energieffektivt system. 

Undersug og sidesug

Andre metoder til udsugning ved kilden omfatter udsugningsborde og skabe med undersug eller sidesug. Udsugningsskabe og borde med undersug bruges ofte til at erstatte traditionelle svejseborde, hvor svejsning på små dele er almindelig, eller hvor sugearme er upraktiske.

Generel udsugning

I tilfælde hvor udsugning ved kilden ikke er mulig på grund af størrelsen eller formen af det svejste emne, er generel filtrering et alternativ til at give en vis grad af svejserøgsfjernelse.