Nedermans videnscenter med indblik og nyheder gør folk oplyste

Viden, som forbedrer jeres virksomhed!

Her samler vi informationer og deler viden, der kan hjælpe med til at forbedre jeres virksomhed. Kig ind tit!

Filtrer indhold:

Gyldne muligheder for Schalins

31-05-2017

Schalins havde problemer med olietåger, der ikke blev suget ordentligt væk fra arbejdsmiljøet, og med guldstøv, der blev opfanget i rørsystemet. Det resulterede i et usundt arbejdsmiljø med risiko for allergi samt tabt fortjeneste. For at opnå en sundere arbejdsplads og reducerede vedligeholdelsesomkostninger besluttede Schalin sig for et Nederman Filtac OSF 2000-filter med fælde til opfangning af guldstøv og pulver.

Optimer jeres luftkvalitet og energieffektivitet ved at optimere indfangningseffektiviteten med Nedermans leddelte sugearme.

04-04-2017

Hvordan opnår I et sikkert og rent laboratoriemiljø ved hjælp af leddelte sugearme? Indfangelse er en af Nedermans nøgleteknologier. I samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet i København offentliggjorde Nederman en hvidbog, der beskriver, hvordan krydstræk, position af sugehoved, type af sugehoved, operatørens krop etc. påvirker indfangningshastigheden. Den giver også anbefalinger til, hvordan man optimerer et udsugningssystem, så der opnås høj indfangningseffektivitet og lavt energiforbrug.