Nedermans videnscenter med indblik og nyheder gør folk oplyste

Viden, som forbedrer jeres virksomhed!

Her samler vi informationer og deler viden, der kan hjælpe med til at forbedre jeres virksomhed. Kig ind tit!

Filtrer indhold:

Optimer jeres udsugningssystem for at forbedre luftkvaliteten og energieffektiviteten

12-03-2018

Mange industrier danner forskellige former for emissioner, som påvirker luftkvaliteten og miljøet. Derfor er det vigtigt at bruge udstyr, som f.eks. en sugearm, der kan fjerne skadelig røg, støv, gas og damp. Ved at bruge sugearmen optimalt kan du skabe en mere sikker og energieffektiv arbejdsplads. I denne blogartikel kan du høre mere om, hvordan du maksimerer effektiviteten af dit udsugningssystem.

Gyldne muligheder for Schalins

31-05-2017

Schalins havde problemer med olietåger, der ikke blev suget ordentligt væk fra arbejdsmiljøet, og med guldstøv, der blev opfanget i rørsystemet. Det resulterede i et usundt arbejdsmiljø med risiko for allergi samt tabt fortjeneste. For at opnå en sundere arbejdsplads og reducerede vedligeholdelsesomkostninger besluttede Schalin sig for et Nederman Filtac OSF 2000-filter med fælde til opfangning af guldstøv og pulver.

Minimal smøringsmængde (MQL) sætter nye standarder for rensning af procesluft i metalforarbejdningsindustrien

16-01-2017

MQL er en løsning, der reducerer forbruget af olie og vand i metalforarbejdningsprocesser. Dette medfører betydelige omkostningsbesparelser. Da både produktionen og omfanget af metalforarbejdning er steget, er brugen af skæremiddel og smøremidler, kendt som kølemiddel, steget. Vedligeholdelse af kølemidlet kan være meget dyrt. MQL kan bruges til at opnå store omkostningsbesparelser og mindske miljøbelastningen ved at reducere forbruget af olie og vand.