Minimal smøringsmængde (MQL) sætter nye standarder for rensning af procesluft i metalforarbejdningsindustrien

MQL er en løsning, der reducerer forbruget af olie og vand i metalforarbejdningsprocesser. Dette medfører betydelige omkostningsbesparelser. Da både produktionen og omfanget af metalforarbejdning er steget, er brugen af skæremiddel og smøremidler, kendt som kølemiddel, steget. Vedligeholdelse af kølemidlet kan være meget dyrt. MQL kan bruges til at opnå store omkostningsbesparelser og mindske miljøbelastningen ved at reducere forbruget af olie og vand.

Hvad er minimal smøringsmængde / MQL?
I stedet for at give køling og smøring ved at væde arbejdsemne og værktøj i kølemiddel, kendt som "oversvømmelse", involverer processen med minimal smøringsmængde en atomisering af olien, før den indsprøjtes i en komprimeret luftstrøm, som derefter rettes mod værktøj og arbejdsemne. Sagt på en anden måde afkøles disse med luft, mens olie bruges til at smøre/reducere friktionen. 

Vores løsning
Nederman Filtac har udviklet nye, patentanmeldte filtreringssystemer med høj effektivitet, der nemt kan tilpasses til eksisterende, traditionel rensning af procesluft. 

Lær mere om MQL-processen og dens fordele.