Sundheds- og sikkerhedsmæssige risici forbundet med svejsning

For en svejser handler professionalisme ikke kun om at kunne svejse effektivt. Det handler også om at kende risikoen ved jobbet og at vide, hvordan man arbejder sikkert og med godt udstyr. Der anvendes forskellige metoder til svejsning. Uanset hvilken metode der anvendes, er der risici i forbindelse til brand, røg og stråling. Farlige stoffer i svejserøg kan for eksempel reduceres ved at justere svejseparametrene og vælge en anden svejsemetode.

Der er dog ingen svejsemetode, der er fuldstændig uden risiko, og der skal altid  implementeres beskyttelsesforanstaltninger uanset metode. Her er et overblik over de risici, svejsere udsættes for:

 • Indånding af farlig røg og partikler
 • Arbejde i en akavet arbejdsstilling og løft af tunge ting
 • Udsættelse for vibrationer f.eks. fra vibrerende værktøjer til slibning eller afslåning
 • At se på svejsebuen og blive påvirket af genskinnet, andre øjenskader eller hudlæsioner
 • At få sprøjt eller gnister i ørerne, øjnene eller på huden
 • Udsættelse for støj
 • At komme i kontakt med elektrisk ledende udstyr og få stød
 • At blive udsat for en ulykke, kvælning, forgiftning, ild eller en eksplosion
 • Udsættelse for elektromagnetiske felter fra strømkabler og svejseudstyr 

Sundhedsrisici vil variere afhængigt af den   anvendte svejsemetode og emnet, der svejses.  Jo længere man udsættes for svejserøg,   og jo højere koncentrationer det er, desto større er risikoen for, at   man bliver syg. 

Svejserøg

Indånding af svejserøg er en af de mest alvorlige farer, en svejser bliver udsat for. Svejsestøv indeholder stoffer, der på længere sigt kan forårsage sygdomme. Mange af de symptomer og sygdomme, som svejserøg kan forårsage, manifesterer sig kun, når svejsere udsættes for dem over en længere periode. Det er derfor vigtigt at beskytte sig selv mod svejserøg, selvom man ikke umiddelbart føler sig påvirket af det.

Hvad er de sundhedsmæssige risici?

Der er sundhedsmæssige risici  forbundet med forskellige svejseprocesser og overfladebelagte  materialer. Alvorlige sygdomme forbundet med udsættelse for forskellige  typer svejserøg, herunder følgende:

 • Lungecancer
 • Astma
 • Sårdannelse i næseborene
 • Sårdannelse på huden (kaldet "kromhuller")
 • Allergier og allergisk kontakteksem
 • Problemer med frugtbarhed og forplantningsevne

Læs mere om sundhedsrisici i forbindelse med svejsning i vores brochurer  "Svejsere udsættes for farlig røg og partikler" >>  og "Sådan beskytter man sig mod farlig svejserøg" >>