Ren luft med Nedermans bæredygtige løsninger til industriel luftfiltrering

Miljøambition

Energiforbrug, affaldsgenbrug og CO2-emissioner fra transport er centralt i Nedermans miljøarbejde

Hvert kvartal rapporterer alle fabrikker deres energiforbrug i produktionen, deres samlede energiforbrug og mængden af affald, som genanvendes. Statistikker over CO2-emissioner fra indgående og udgående transport samles en gang om året. 

Vores ambition

Nedermans mål er at reducere energiforbruget i forhold til salg med 20 procent inden 2020 (sammenlignet med 2013). Vi arbejder aktivt for at begrænse CO2-emissionerne fra transport, og her er målet også at reducere emissionerne med 20 procent inden 2020. Hvad angår det affald, der dannes i produktionen, er målet, at 95 procent genbruges inden 2020. 

 

 Nedermans bæredygtighedsmål 2020

Miljøpolitik

Nederman skal levere løsninger, som beskytter mennesker, planet og produkter mod skadelige virkninger af industrielle processer.  Vores arbejde skal opfylde eller overstige gældende lovgivning og fokusere på løbende forbedringer og ressourceeffektivitet - og derved bidrage til bæredygtig udvikling og minimeret indvirkning på miljøet. 

Nederman Holding og alle produktionssteder inden for Nederman gruppen er certificeret i henhold til  ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.