Karrière innen miljøteknologi i Nederman

Intervju med Bobo Gu, fabrikksjef i Suzhou, Kina

Nederman har virksomhet i mange ulike land. Dette intervjuet med Bobo Gu, fabrikksjefen ved Nederman Manufacturing Suzhou i Kina, gir innsikt i hvordan Nedermans operasjoner og verdier har internasjonale ringvirkninger.

Fortell oss om reisen din med Nederman
Siden jeg begynte å jobbe i Nederman i 2008, har jeg vært privilegert nok til å få se mange deler av virksomheten. Jeg jobbet med innkjøp i 18 måneder. I 2009 fikk jeg stillingen som produksjonssjef ved fabrikken vår i Shanghai, hvor vi hovedsaklig produserer produkter i standardporteføljen. Jeg ble flyttet til Suzhou i 2014, hvor jeg nå har ansvaret for produksjon, kundeservice og kvalitetssikring. Jeg har totalt ansvaret for 56 mennesker i min organisasjon. Hver dag har nye utfordringer, og jeg setter pris på teamarbeidet vårt, når vi løser ulike utfordringer sammen.

Hva liker du best ved å jobbe i Nederman?
Åpenhet! I Nederman kan alle snakke åpent med alle andre. Det er noe jeg setter stor pris på. Alle kan delta i samtalene og dele synspunkter og kunnskap. En annen ting som er veldig viktig for meg, er at i Nederman gir vi et positivt bidrag til både gode arbeidsmiljøer og miljøet generelt.

Hva motiverer deg til å gjøre en god jobb?
To ting: læring og teamarbeid, som jeg mener er like viktige. Med «team» mener jeg ikke bare organisasjonen i Suzhou, men hele kjeden fra salg/markedsføring til service. Sammen skaper vi et lønnsomt kundefokus.

Er det viktig for deg å jobbe i et selskap som er i vekst og har en solid økonomisk situasjon?
Ja, dette er veldig viktig. Nederman må vokse kontinuerlig for å bygge ressursene vi trenger for å videreutvikle selskapet. 

Nederman er ledende innenfor miljøeffektive produkter på verdensbasis. Hvor viktig er dette for deg?
Det er ikke bare viktig for meg, det er viktig for hele teamet i Suzhou, og bevisstheten rundt hvordan produktene våre bidrar til å gjøre verden bedre er veldig høy. I tillegg stiller det høye krav til oss som leverandør, noe som også er bra.

Nederman innfører stadig strengere krav til egen produksjon, med tanke på energieffektivitet og resirkulering. Hvordan påvirker dette deg?
Jeg mener det er bra, fordi det betyr at vi stadig blir mer effektive i våre egne operasjoner, og det påvirker hvilke fraktalternativer vi velger. Det gir oss dessuten en påminnelse om at vi jobber ut fra grunnleggende bærekraftsprinsipper.

Nederman stiller også stadig strengere krav i sitt eget arbeid med leverandører. Hva betyr dette for deg i rollen som fabrikksjef?
Vi jobber med leverandører for å sikre at de opptrer på linje med Nedermans etiske retningslinjer. Dette er ikke alltid enkelt. Store internasjonale leverandører er sjeldent problematiske, det er vanskeligere med mindre, lokale produsenter. Vi planlegger derfor å fokusere på større leverandører.

Hva er viktigst for å engasjere og motivere de ansatte?
Når de gjelder de ansatte, ser man en tydelig forskjell blant de yngre. Det tenker ikke bare på pengene, men ønsker også å utvikle seg og finne en balanse mellom arbeid og privatliv. Ansatte i administrasjonen er veldig fokuserte på å kunne utvikle seg, slik at selskapet også kan utvikle seg.

Hva vil du si er viktigst for at Nederman skal kunne fortsette å bidra positivt til en bærekraftig utvikling over de neste fem årene?
Det viktigste er at vi fortsetter å være en global leder. En leder i markedet ligger alltid et skritt foran. Samtidig er det viktig at vi har evnen til å faktisk levere det kundene vil ha? Å ta vare på den evnen er noe vi må jobbe med konstant. Vi ser også hvordan regelverket blir stadig strammere i mange land. Dette er noe vi kan bruke som en mulighet til å bli et endra bedre selskap.