Karrière innen miljøteknologi i Nederman

Intervju med Marie Nilsson, Industridesigner

Grunntanken bak Nedermans produkttilbud handler om å kombinere økologisk og økonomisk effektivitet. For å lære mer om hvordan vi jobber med bærekraft i produktutviklingen, intervjuet vi Marie Nilsson, som er industridesigner i Nederman.

På hvilken måte vektlegger dere miljøhensynet i produktutviklingen?
«Det er faktisk et av de viktigste fokusområdene våre, og det handler ikke bare om miljøet, det handler også om å øke konkurranseevnen. Vi mener det er viktig at produktene våre oppfyller reelle brukerbehov og leverer ekte verdi ved å være bærekraftige», sier Marie Nilsson, Industridesigner i Nederman, og fortsetter, «I produktutviklingsprosessen evaluerer vi produktets miljøeffekt fortløpende». Gjennom optimalisert funksjonalitet og smart design jobber vi for å minimere produktets miljøeffekt gjennom hele livssyklusen, fra råmateriale, produksjon, distribusjon, bruk og vedlikehold til gjenvinning.» 

Er dette en ny måte å jobbe på?
«Vi har faktisk gjort dette i mange år nå, men vi forbedrer naturligvis måten vi jobber for hvert nye prosjekt», sier Marie Nilsson.
Vi hjelper selskaper i mange ulike bransjer med å oppnå økoeffektiv produksjon med Nedermans store utvalg av industrielle luftfiltreringsløsninger. Nederman jobber kontinuerlig med å gjøre prosesser mer bærekraftige. 

Har du et eksempel på et produkt hvor den miljøtilnærmingen du snakket om har blitt brukt?
«Vår nye FilterBox er et spennende eksempel på dette. Med det produktet lyktes vi med å styrke økoeffektiviteten, redusere materialforbruket og mye mer», sier Marie. 

Mer bærekraftige løsninger på tre viktige områder
Tredje generasjons FilterBox ble lansert for noen år siden og ble godt mottatt av markedet. FilterBox fanger opp luftbårne artikler og filtrerer dem, og sikrer et renere og tryggere arbeidsmiljø. Nedermans utviklingsteam har utviklet et produkt med følgende forbedringer:

1. Energieffektivitet
Vi har lagt stor vekt på å designe et produkt som har maksimal ytelse med minimalt energiforbruk. FilterBox har energisparefunksjoner som automatisk start/stopp, og viften oppfyller kravene i Økodesign-direktivet.
 
2. Ressursoptimalisering
Det nye produktet har 27 % lavere vekt som en konsekvens av lavere materialforbruk, og antall komponenter er kraftig redusert fra forrige versjon, fra 115 til 16.

3. Smarte funksjoner
Den moderne programvaren er designet for å gjøre det mulig for servicepersonell å feilsøke eksternt, betjene, konfigurere og oppdatere produktet. Dette har gitt en betydelig reduksjon i reisemengden som kreves i forbindelse med service, noe som bidrar til reduserte CO2-utslipp.

Hva blir det neste?
«Av konkurransehensyn prøver vi å ikke avsløre for mye av det vi gjør, men miljøhensyn og økoeffektiv produksjon er viktig og en stor konkurransefordel i kampen om kundene», sier Marie Nilsson, før hun tar veien til sitt neste møte for å snakke om fremtidige forbedringer.