Industriell støvoppsamling

Støvoppsamlingssystemer for treforedling

Håndtering av støvavsug i treforedlingsindustri

Saging, høvling, pussing og andre operasjoner i treforedlingsindustrien produserer store mengder sagspon og pussestøv. Luftbårent støv og fine partikler kan være helseskadelig og bør fjernes før de pustes inn.  Typiske kilder i treforedling er støv fra kapping, høvling og pussing. 

For å håndtere store mengder treavfall på en sikker og effektiv måte har Nederman utviklet et stort utvalg av produkter og systemer basert på støvoppsamlere, filtreringsløsninger, avsugsarmer, rør/kanaler, vifter, transportører, siloer og automatiserte kontrollsystemer. I tillegg til å gi et godt arbeidsmiljø gjør disse systemene det mulig for kundene å resirkulere treavfall, noe som kan gi en stor økonomisk gevinst. Ved konvertering til pellets kan avfallsprodukter brukes til å produsere energi eller selges som energikilde.

Lettantennelig støv

Trestøv er en av de vanligste formene for lettantennelig støv som Nederman fortløpende leverer støvoppsamlingsløsninger for. Det er ikke nok at støvoppsamlere effektivt fjerner og filtrerer støv, hele systemet må være designet for å oppfylle ATEX- og NFPA-kravene for å beskytte de ansatte og arbeidsmiljøet. Du kan lære mer om disse farene under håndtering av lettantennelig støv