Eksosavsugsystemer for kjøretøy ved brann- og utrykningsstasjoner

Eksosavtrekk

Fjerning av eksos fra kjøretøyer tar vare på utstyr, fasiliteter og helsen til de ansatte.

Vanlige ventilerings- og resirkuleringssystemer er  ikke tilstrekkelig til å fjerne dieseleksos. Den mest  effektive metoden for å fjerne eksos fra kjøretøyer  er ved bruk av punktavsug. Avsug for eksos fra k jøretøyer gir et tryggere og behageligere arbeid smiljø.

Nedermans avsugssystemer for eksos er designet spe sielt for utrykningskjøretøy. Eksosgassene tran sporteres bort direkte fra eksosrøret, som er den enest e effektive måten å gjøre det på. Mer enn 100 000 Nedermans  eksosavsugssystemer installert ved utrykningsstas joner over hele verden viser det.
 

Der det er nødvendig å ha kjøretøyer med forbrenningsmotor gående innendørs, kreves det et system for eksosavsug. Det kan være vanskelig å se for seg hvor raskt eksosutslipp fra kaldstart av en motor kan gi giftige konsentrasjoner i lukkede rom. Det er faktisk bare snakk om minutter. Eksponering til skadelige og kreftfremkallende eksosgasser over tid kan selv ved lave konsentrasjoner gi alvorlige helseskader.

Uten kontroll og avsug, kan eksos fra kjøretøyer føre til:

 • Syke medarbeidere
 • Mer krevende vedlikehold av fasiliteter
 • Skader på følsom elektronikk i utstyr

Eksosavtrekksskinner for kjøretøyer i bevegelse

Nedermans eksosavtrekksskinner for  kjøretøyer i bevegelse er en økonomisk og pålitelig løsning  med direkte punktavtrekk som transporterer bort gasser  fra eksospotten, og er den eneste effektive metoden.A vtrekkssystemet består av løpevogn, slange,  og en dyse som kobles på kjøretøyets eksospotte. Kjø retøyet trekker avtrekksenheten med seg på skinnen, f or konstant og sikker fjerning av eksosgasser.

Nedermans eksosavtrekkssystemer

 • Banesystemer –  Kostnadseffektive «rygg inn»-systemer for små til middels store stasjoner
 • Skinnesystemer - høykapasitets «gjennomkjørings»- eller «rygg inn»-systemer for middels store til store stasjoner

Nederman munnstykker/slangekoblinger

Nedermans bane- og skinnesystemer leveres med pneumatiske eller magnetiske fester og utløsermekanismer. Munnstykker med pneumatisk festemekanisme passer perfekt for stasjoner med ulike typer kjøretøyer, mens elektromagnetiske festemekanismer gir en enestående avtrekkseffektivitet. 

Elektromagnetiske systemer

 • Magnetene fester avtrekket til kjøretøyet
 • Muliggjør hurtigutløsing
 • Overlegen avtrekkseffektivitet
 • Perfekt for stasjoner med hyppige utrykninger
 • Leveres med Nederman MagnaRail, MagnaTrack ST og  MagnaTrack HS

Pneumatiske systemer

 • Munnstykket utvides med trykkluft for å sitte  stramt og tett rundt eksospotten
 • Perfekt for stasjoner med ulike kjøretøytyper 
 • To dysestørrelser for ulike eksospotter
 • Hurtigkobling for enkelt bytte av munnstykke
 • Leveres med Nederman Pneumatic Rail System PR S og Pneumatic Track System PTS