Eksosavsugsystemer for kjøretøy ved brann- og utrykningsstasjoner

Helse og sikkerhet Brann- og utrykningsstasjoner

Eksosgasser kan ha alvorlige konsekvenser for helsen til brannmenn.

Dieseleksos, som man finner på alle brannstasjoner, oppstår når en motor forbrenner diesel. Det er en kompleks sammensetning av gasser og partikler (sot) som inneholder flere former for giftig luftforurensning. Disse inkluderer mange kjente eller antatt kreftfremkallende stoffer (benzen, arsenikk og formaldehyd). Det inneholder også andre skadelige forurensende stoffer, inkludert nitrogenoksid. På lang sikt er gjentatt eksponering like farlig som å utsettes for sigarettrøyk. Denne eksosen sprer seg til områder der brannmannskapene spiser, sover og oppholder seg. Den gjennomtrenger klær. Derfor er det ikke så rart at kreft forekommer ofte blant brannmenn.

Eksosavsug direkte fra eksosrøret

Nedermans avsugssystemer for eksos er designet spesielt for utrykningskjøretøy. Eksosgassene transporteres bort direkte fra eksosrøret, som er den eneste effektive måten å gjøre det på. Mer enn 100 000 Nederman-systemer installert ved utrykningsstasjoner over hele verden viser det!