Håndtering og gjenvinning av papir og fibrer

Papir og fibrer

Beskytt lokalene mot støveksplosjoner med en nøkkelferdig Nederman-løsning for papir og papp

I industriprosesser som involverer papir- og pappstøv virvles det opp finstøv og blekk i luften. Slikt støv kan gi alvorlige pusteproblemer for de ansatte over tid, inkludert astma, bronkitt, allergiske reaksjoner, øyekatarr og kortpustethet. Utsatte steder omfatter papirfabrikker, makuleringssentre, postsentraler og annet.

Papir- og pappstøv er brennbart i høye nok konsentrasjoner. Den eneste måten å holde støvnivået lavt på, er ved bruk av en avtrekksløsning. Mange steder blåses maskinene rene for støv, noe som gir en enda høyere konsentrasjon i luften og kan føre til en støveksplosjon.

Nederman har flere års erfaring med håndtering av støvproblemer. Vi har alle verktøyene som trengs for å tilby komplette, nøkkelferdige løsninger for håndtering av papir- og pappavfall. Vi designer, produserer og kan installere alle komponenter i en løsning for håndtering av luftforurensning. Nederman er også en ekspert på NFPA-bestemmelsene og på hvilke måter de er relevante for støvoppsamling. Vi kan tilby et system som oppfyller NFPA-kravene og er ATEX-sertifisert. Beskytt lokalene mot støveksplosjoner med en nøkkelferdig Nederman-løsning for papir og papp.