Nedermans løsninger for materialhåndtering og resirkulering

Produksjonseffektivitet Materialhåndtering og resirkulering

Effektiv håndtering og oppbevaring av materialer sikrer en kontinuerlig flyt av materialer til andre prosesser over korte avstander og ivaretar sikkerheten til de ansatte.

Effektiv håndtering og oppbevaring av materialer sikrer en kontinuerlig flyt av materialer til andre prosesser over korte avstander og ivaretar sikkerheten til de ansatte. Uriktig håndtering og oppbevaring av materialer kan føre til ulykker og driftsavbrudd.

Nedermans utstyr for materialhåndtering og oppbevaring vil optimalisere transport- og lagringskapasiteten og ivareta sikkerheten til de ansatte. Mange av Nedermans materialhåndterings- og oppbevaringsløsninger er ATEX-sertifiserte for lettantennelig støv, for å beskytte installasjonene dine mot støveksplosjoner.

Nedermans løsninger for materialhåndtering og oppbevaring inkluderer:

  • Pneumatiske transportsystemer
  • Mekaniske transportører
  • Siloer
  • Syklonfiltre og støvoppsamlere
  • Rør
  • ATEX-sertifiserte produkter 

Resirkulering i produksjon

Kjølevæske er viktig i maskin- og metallbearbeiding. Utskifting og avhending av skitten kjølevæske er både kostbart og tidkrevende. Nederman har løsninger for rengjøring og gjenvinning av kjølevæsker samt metallspon og andre avfallsmaterialer fra produksjon.

  • Senker kostnaden for kjøp av dyr kjølevæske.
  • Metallspon og annet avfallsmateriale fra produksjon som ikke inneholder olje og kjemikalier har høyere verdi ved gjenvinning.

Blåsematerialer er dyre, tar tid å skifte og forurenser omgivelsene hvis de ikke resirkuleres.

  • Senker kostnaden for kjøp av dyre blåsematerialer
  • Beskytter miljøet